Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Hvad er Reklamationsnævnet?

Reklamationsnævnet afgør faglige tvister mellem Gulvbranchens medlemmer

Nævnet består af 9 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen på den årlige generalforsamling.


Nævnets enstemmige afgørelser vedrørende tekniske, kvalitetsmæssige og håndværksmæssige sager er bindende for parterne. I tilfælde af senere retstvist mellem parterne har sådanne afgørelser samme bevisværdi som syns-og skønserklæringer.Parterne kan i den enkelte sag vedtage, at reklamationsnævnet skal fungere som voldgiftsinstans imellem dem. Nævnets afgørelser i sådanne sager træffes i henhold til Lov om Voldgift og er eksigible.

Læs mere om reklamationsnævnet i vedtægterne