Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nye opdateringer på gulvfakta.dk

Der er kommet nye opdateringer i afsnittene om vakuumtest og planhed.

Nu taler alle samme sprog om vakuumtryk
Utætte svejsninger i et badeværelse med vinylbelægning er en af de alvorligste fejl. Derfor skal man altid vakuumteste svejsningerne. Men hvad skal undertrykket være?

En kvik medarbejder hos en udenlandsk leverandør af brusekabiner undrede sig over, at vakuumtrykket ifølge Gulvfakta.dk var så højt. Derfor kontaktede han Gulvbranchens fagtekniske konsulent Kim Sildorf. Henvendelsen sendte Kim på et større research-arbejde.

Efter opringninger og tjek af måleudstyret hos Byggeriets Vådrumskontrol, to leverandører  og Jesper Krogh på Gulvskolen Mercantec i Viborg stod det klart, at manometrene opererede med flere forskellige måleenheder – både PSI (Pound per Square Inch), inHG (Inch of mercury) bar og millibar var i spil og det viste sig, at der var en kommafejl i Gulvfakta.

48 timer senere var alle enige om at tale samme sprog og kommunikere, at undertrykket skulle være -0,35 bar i vakuumtest, hverken mere eller mindre. Forinden havde Gulvbranchens Fagtekniske udvalg for elastiske gulvbelægninger hastegodkendt en præcisering af afsnittet på Gulvfakta.dk. Så nu taler alle samme sprog.

Du kan se præciseringen på Gulvfakta.dk og kan læse endnu mere om opklaringsarbejdet i det kommende nummer af Magasinet GULV.

Præcisering på Gulvfakta.dk om planhed
Rimelighedstragtninger er omdøbt til Helhedsvurdering / rimelighedsbetragtning. Helhedsvurdering er tilføjet, fordi det er et udtryk, der ofte anvendes i den juridiske verden som en betegnelse for, at der foretages en samlet vurdering af alle de omstændigheder, der er relevante i en foreliggende sammenhæng.

Tolerancekravene for flisegulve og betongulve er skrevet ud, fordi Gulvfakta ikke indeholder noget om disse topbelægninger, og fordi der ikke står et fagteknisk udvalg bag. Der henvises fremadrettet til tolerancer.dk. Ændringerne vurderes ikke at være væsentlige og sendes derfor ikke i høring.

Se ændringerne her