Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dobbelttjek indberetningen af de indefrosne feriepenge

Medarbejdernes indefrosne feriemidler er nu indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er derfor nu du som arbejdsgiver skal gå indberetningerne igennem for fejl, så forkerte oplysninger ikke havner hos medarbejderne i februar.

Med udgangen af 2020 blev de indefrosne feriepenge indberettet til Lønmodtagernes Feriemidler. Det er derfor nu, du som arbejdsgiver skal sørge for at få dobbelttjekket, at alt er indberettet korrekt. Danske lønmodtagere får i løbet af februar et brev fra fonden om deres indberettede feriepenge.

DI's arbejdsgiversekretariat anbefaler, at arbejdsgiverne tjekker indberetningen i januar, så eventuelle fejl kan nå at blive rettet, inden medarbejderne modtager brevet.

- Den nye ferielov har med overgangsperioden skabt lidt mere administrativt arbejde for arbejdsgiverne med indberetningerne af de indefrosne feriemidler, og derfor er risikoen for, at der er fejl i indberetningerne lidt større end hidtil. Det er derfor en god ide at dobbelttjekke de indberettede beløb, så du undgår frustrerede medarbejdere, siger advokat Lene Rosager Jægerslund fra DIs arbejdsgiversekretariat.

Er du i tvivl om, hvorvidt indberetningerne er korrekte, skal du kontakte din lønadministrator eller søge information på www.virk.dk