Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ønsker mere digitalisering af foreningen

På næste stop på turen rundt til Gulvbranchens medlemmer, er vi kommet på besøg hos Hammelsvang i udkanten af Aarhus. Her møder vi en af Gulvbranchens kendte ansigter – Mogens Hammelsvang, der i fritiden går på jagt både her i landet og udenlands.

Hvad er kendetegnende for din virksomhed?
Min far startede virksomheden i 1962, så vi har snart 60 års historie at bygge videre på.

Hvad lægger du vægt på i din virksomhed?
Jeg brænder for faget og for at få unge til at blive en del af faget.

Hvad oplever du lige nu?
Udviklingen i branchens arbejde er gået meget hen mod at blive papirarbejde med jurister og DJØFF´ere i stedet for at have fokus på en tillidsrelation. Det er blevet for teoretisk, men det skal foreningen tage bestik ved at blive endnu mere medlemsdrevet, så fx Gulvfakta i højere grad afspejler hverdagen.

Hvad får du ud af dit medlemskab af Gulvbranchen?
Jeg har stor glæde af den juridiske rådgivning i foreningen og har et godt netværk på kryds og tværs af branchen. Selv om jeg er en af Tordenskjolds soldater, så er jeg fx tilhænger af mere digitalisering af foreningen, og at man gentænker dele af traditionerne som fx sammensætningen af de faglige udvalg..

Jeg mener, at GVK er nødvendigt og sikrer kvaliteten i branchen.