Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ja til sammenlægning

Både Dansk Byggeris repræsentantskab og Dansk Industris generalforsamling stemte i juni ja til en sammenlægning. Gulvbranchen, Gulvsektionen og GVK fortætter som hidtil, men kommer i nye rammer.

Et væsentligt fokusområde i den nye organisation er at være tæt på medlemmerne. Fusionen skaber nye muligheder, og vi kan som Danmarks suverænt største og mest kompetente erhvervsorganisation tale med endnu større politisk tyngde, end vi gør i dag.

Det bliver samtidig Danmarks største organisation for små- og mellemstore virksomheder. 54 procent af den nye organisations medlemsskare bliver således virksomheder med 0-10 ansatte.

Med sammenlægningen står Dansk Byggeri langt bedre rustet til fremtidens konjunkturudsving og overenskomstforhandlinger ved at være en del af en større, bredere og mere indflydelsesrig organisation. I september rykker branchefællesskabet Dansk Byggeri ind hos Dansk Industri på Rådhuspladsen.