Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Skader på EPS-betongulve skyldes fortrinsvis forkert brug og forhold på byggepladsen

Gulvbranchen har fået flere henvendelser fra bekymrede gulventreprenører efter mediernes omtale af skader på EPS-betongulve. Men følger du anbefalingerne i producenternes datablade, er der ikke være grund til bekymring. Et nyt BYG-ERFA-blad om EPS-beton forventes udgivet i løbet september.

I takt med at flere og flere entreprenører bruger EPS-beton som undergulv for et cementbaseret afretningslag, er der set flere sætningsskader samt buler og revner i gulvkonstruktioner. Problemet er, at der i dag ikke findes nogle standarder for produktet, og at de kendte betonstandarder ikke gælder for denne type EPS-betoner. Men der er ingen grund til at få alarmklokkerne til at ringe, når du blot følger anbefalingerne i producenternes forskrifter.

- Skaderne skyldes i langt de fleste tilfælde, at produktet er brugt forkert, at producenternes blande-forskrifter og blande-tiden ikke overholdes, så fx vand tilsættes i for store mængder, eller at forholdene på pladsen ikke opfylder producenternes forskrifter. Skaderne er fortrinsvis opstået, fordi produktet er brugt forkert, er blevet udsat for regn eller dryp, inden det er hærdet, er blevet udsat for en for høj eller lav temperatur og træk, siger Torben Hessing-Olsen, chefkonsulent i Dansk Byggeri.

EPS-beton har været brugt siden 1996 i Danmark. Pumpbar EPS-beton (Ekspanderet Polystyren) findes i to forskellige typer: En blanding med ikke-cementholdigt bindemiddel og en blanding af cement, polystyrenkugler og vand, der er tilsat et tilsætningsstof, som får cementen til at binde på polystyrenkuglerne.

Sådan undgår du skader

For at undgå skader i de overliggende gulvbelægninger er det vigtigt at bruge det helt rigtige forhold imellem  vand og cement/bindemiddel, og at blandetiden er tilstrækkelig lang, så polystyrenkuglerne bliver ordentligt fugtet. Desuden må EPS-beton forud for hærdningen ikke udsættes for regn eller dryp under byggeriet, da der er så vil være risiko for, at det mister styrke. Også lave og høje temperaturer samt træk kan føre til mindre styrke, så der kommer revner i det færdige gulv eller sætninger ved fodpanelerne.

Også fugtindholdet i EPS-beton inden udlægningen af afretningsindholdet er afgørende for at undgå skader. Vær opmærksom på, at udtørringen af afretningslaget forsinkes, hvis EPS-betonen ikke er tør, og at tykkelsen af afretningslaget også skal overholde producenternes specifikationer.

- Skaderne viser sig ofte først, når gulvet er taget i brug og bliver belastet. EPS-gulve kan være en god løsning, men det er altafgørende, at anbefalingerne af recepten og blandetiden følges. Også derfor er det særlig vigtigt, at følge producenternes forskrifter fra start frem for at skulle udbedre skaderne, når byggeriet er taget i brug, siger Torben Hessing-Olsen.

Pumpbar EPS-beton (Ekspanderet Polystyren) findes i to forskellige typer: En type, hvor det er cementen, der udgør bindemidlet, og en type hvor det er en lim-baseret binder.