Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt GULV! på gaden

I den nyeste udgave af magasinet GULV! kan du læse om vores succesfulde lærlingekampagne, GVK og meget mere

Succes med at trænge igennem til de unge
I denne udgave af magasinet Gulv kan du læse om en succes med at få de unge til at interessere sig for gulvlæggerfaget.

Det har aldrig været nemt at få tilstrækkelig mange unge fra erhvervsskolerne til at gå i lære som gulvlægger. Vi kan godt bruge omkring 40 ekstra lærlinge på landsplan. Men desværre er det kun de færreste, der kender det lille fag. Og samtidig er det kun skolen i Viborg, der tilbyder uddannelsen. Men igennem årets første måneder er det lykkedes at vende op og ned på det.

Flere gulventreprenører har her i 2019 haft flere unge, som selv har banket på for at få en læreplads som gulvlægger. Nogle har endda haft så stor interesse, at de måtte henvise nogle af de unge til andre gulvvirksomheder.

Successen med at trænge igennem til de unge skyldes, at Gulvbranchen har sat ind på flere fronter. Dels har vi kørt en kampagne på Facebook, der var henvendt direkte til unge, som stod over for et studievalg. Facebook-kampagnen fik også TV Syd og Lorry til at lave et indslag om manglen på gulvlæggere – og gav dermed mere synlighed. Dels er Mercantec i gang med en rundtur på landets erhvervsskoler for at præsentere gulvfaget for de unge på grundforløbet.

Den ihærdige indsats fra Mercantec, som finansieres af midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), er uvurderlig. Det er meget værdifuldt, at vi kan komme ud på skolerne og præsentere faget ordentligt over for de unge. I Gulvbranchen vil vi arbejde benhårdt for, at den promovering kan fortsætte. Det er nødvendigt igen og igen at få gjort opmærksom på gulvfaget for at sikre en tilgang, så vi kan bevare faget med de stolte traditioner.

God læselyst!

Du kan læse hele bladet ved at trykke her