Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

AB Forbruger gå hjem-møder

Kend de rettigheder og forpligtelser, du med AB Forbruger påtager dig over for forbrugeren, når du laver køkkener, badeværelser, ombygning mv. Ligeså vigtigt er det, at du ved, hvad der gælder, hvis du vælger ikke at bruge AB Forbruger. Tilmeld gå hjem-møde og læs om indhold.

AB Forbruger er det aftalesæt, du kan bruge, når du skal lave en aftale med en forbruger om udførelse af arbejde. Når du aftaler AB-Forbruger, kommer der klarhed over, hvilke rettigheder og forpligtelser, du påtager dig over for forbrugeren i det konkrete aftaleforhold.  

Gå hjem-møder

Dansk Byggeri holder i løbet af foråret en række gå hjem-møder om jura for dig, der arbejder for forbrugere:

  • Odense 28/3 2019
  • Rønne 8 /5 2019
  • Vordingborg 5/3 2019
  • København 21/2 2019

Tilmelding

Læs mere om datoer, tilmelding og pris


Indhold

På gå hjem-mødet får du svar på de spørgsmål, som ofte giver anledning til tvivl og tvister.

Du får indblik i de grundlæggende principper, der knytter sig til aftaleindgåelsen med og uden AB Forbruger. Vi gennemgår retsstillingen ved fejl i tilbud, ansvar og forældelse.

Og vi gennemgår bygherrens og entreprenørens forsikringspligt iht. AB Forbruger, og hvem der bærer risikoen for skader under byggeriets udførelse. Endelig får du en gennemgang af AB Forbrugers bestemmelser om sikkerhedsstillelse og nedskrivning.

Undervisningen inddrager eksempler fra retspraksis, og der vil være mulighed for at diskutere egne problemstillinger fra den praktiske hverdag. Kurset bygger på mundtlig dialog.