Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

23 nye medlemmer af GVK giver tro på fremtiden

I de sidste tre år har 23 nye gulventreprenører meldt sig ind i Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). På årsmødet den 10. maj på Comwell i Aarhus gav medlemmerne opbakning til at fortsætte arbejdet med at sikre et stærkt GVK.

I 2016 satte medlemmerne af GVK et mål om, at der med udgangen af 2018 skulle være 100 medlemmer af den uvildige kvalitetssikringsordning. Og der har da også været en pæn fremgang af medlemmer de sidste tre år. Desværre har der så også været 17 udmeldelser, som følge af blandt andet en række konkurser i 2018.

- Vi har haft grundige drøftelser om ordningens fremtid med både leverandørerne og entreprenørerne. Der er enighed om, at vi fremadrettet ikke alene vil fokusere på antal medlemmer, men også tage i betragtning, hvor stor en andel af vådrumsmarkedet, som GVK-medlemmerne repræsenterer, sagde fagteknisk konsulent Kim Sildorf på GVKs årsmøde.

Status er, at 61 gulventreprenører er medlemmer af GVK, og de repræsenterer halvdelen af markedet for vådrum, hvis man tager udgangspunkt i,hvor mange montører med gyldige svejsecertifikater, der er ansat i et GVK-medlemsfirma

Overvejer lempelser af GVK
- Vi vil rigtig gerne have flere medlemmer. Og med fokus på medlemskredsens markedsandel, tror vi, at der kan gennemføres en mere målrettet og opsøgende indsats for at få nye til at melde sig ind i den uvildige kvalitetssikringsordning, sagde Kim Sildorf, der er sekretær for GVK udvalget.

Kim Sildorf kunne også fortælle, at sekretariatet vil arbejde videre på, om man kan lempe nogle af kravene. Det gælder fx kravet til antal af indberetninger og kravet om re-certificering hvert tredje år lempes. Her mener leverandører og udvalg, at stor rutine i udførelse af vådrum eventuelt kan fritage for re-certificering i fremtiden.

Samtidig vil udvalget se på, om det kan blive en mulighed, at man kan opretholde sig medlemskab i perioder, hvor man ikke udfører vådrum.

Gratis it-hjælp til portalen
Al begyndelse er svær, og derfor har det også været lidt tungt med at få medlemmerne oplært i, hvordan de bruger det nye og moderniserede digitale KS-system.

Gulvbranchen tilbyder derfor medlemmerne en gratis håndsrækning, hvor de kan få et ekstra konsulentbesøg af Jens Peder Guldberg fra Byggeriets Kvalitetskontrol. Her vil han hjælpe dem til at få opdateret deres side.

Det ekstra servicetilbud starter i efteråret 2019, og medlemmerne vil få informationer om, hvordan det foregå.

I 2018 udførte Byggeriets Kvalitetskontrol 97 kontroller. Heraf var de 50 kontroller fjernaudits. Hele forudsætningen for den nuværende ordning er, at gulventreprenørerne indberetter på den nye digitale platform , så Byggeriets Kvalitetskontrol kan udføre fjernaudits i stedet for at skulle på kontrolbesøg rundt i landet.

Prisen for et års medlemskab af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) er fortsat kun 3.600 kr. Det er en tredjedel af, hvad kontingentet tidligere kostede, og er altså ikke dyrere end et årsabonnement på en avis.

Kvalitetssikringsordningen kan alene køre rundt økonomisk, fordi de seks leverandører af vådrumsmateriale giver et vådrumsbidrag til kontrollen. Vådrumsbidraget afhænger alene af, hvor mange kvadratmeter materiale til vådrum, der sælges.

Fakta om GVK
Gulvbranchens Vådrums Kontrol (GVK) er en kontrolordning for vådrum med vinyl og pvc-frie belægning. GVK er samtidig en garanti for, at gulve i vådrum er udført og lagt i godkendte materialer og i henhold til alle gældende regler. Certificerede virksomheder har en vådrumsansvarlig, der løbende går på kurser for at få den nyeste viden og metoder til netop denne type arbejde. Den vådrumsansvarlige gennemgår vådrumsarbejdet og udsteder et certifikat til bygherren. De udførende gulvlæggere har ligeledes gennemgået et kursus og opnået et svejsecertifikat.

GVKs historie

1979 GVK grundlægges

  • Branchen var plaget af mange fejl samt dårlige løsninger og materialer
  • Branchen havde et dårligt image

2009 Ordningen revideres

  • Inspiration fra ISO-9001
  • Kvalitetshåndbog
  • Intern audit
  • Ekstern audit (3. part)

2013 Ordningen digitaliseres

  • GVK-Portalen

2017 Ordningen optimeres

  • Finansiering – vådrumsbidrag
  • Fjernaudit

2018 GVKs nye digitale KS-system

  • Eksterne IT-leverandører