Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Se filmen og opdag hvad Praktikplads-AUB betyder for din virksomhed

Der er brug for flere praktikpladser for, at virksomheder i bygge- og anlægsbranchen kan ansætte de faglærte medarbejdere, der er behov for. Derfor gør regeringen og arbejdsmarkedets parter nu brug af både pisk og gulerod i form af Praktikplads-AUB.

I bunden af siden finder du et link til filmen om Praktikplads-AUB.

For at sikre at alle virksomheder tager ansvar for at uddanne lærlingen inden for bygge- og anlægsbranchen, blev der ved årsskiftet 2018 indført en ny praktikordning, Praktikpalds-AUB. Baggrunden er, at prognoserne siger, at vi i 2027 kommer til at mangle 17.000 faglærte i branchen. Praktikplads-AUB skal skaffe op i mod 8000-10.000 flere praktikpladser om året til unge, der går på en erhvervsuddannelse. For at kunne det, bliver de arbejdsgivere, der opretter nok praktikpladser belønnet, mens arbejdsgivere, der ikke bidrager med nok praktikpladser, bliver straffet med en afgift til ordningen.

Hvor mange lærlinge skal virksomheden have?
Alle virksomheder får et mål for, hvor mange lærlinge de skal uddanne. Det bliver opgjort individuelt for virksomhederne og målt i elevpoint. Målet afhænger af, hvor mange og hvilke faglærte virksomheden har ansat. Desuden vægter uddannelserne forskelligt afhængig af, hvor stor manglen er på den givne faggruppe.

Hvis virksomheden opfylder målet for elevpoint eller overstiger det, kan virksomheden få en belønning på 25.000 kroner per helårselev. Virksomheden kan desuden modtage en fordelsbonus på 5.000 kroner per helårselev, hvis de ansætter elever fra en uddannelse inden for et fag, hvor der er stort behov for arbejdskraft.

Hvem gælder Praktikplads-AUB for?
Praktikplads-AUB er obligatorisk for alle private og offentlige arbejdsgivere, hvis virksomheden inden for det sidste år indberettede ATP for det, der svarer til en fuldtidsansat erhvervsudannet medarbejder. Det vil sige, at udenlandske medarbejdere og udenlandske virksomheder med dansk cvr-nummer også er omfattet ordningen. Derimod fritages de virksomheder, som kun har én eller ingen ansatte.

Tæller alle lærlinge med?
Lærlinge på delaftaler og kontraktuddannelser tæller ikke med i Praktikplads-AUB. Derimod tæller alle andre aftaletyper inden for erhvervsuddannelserne med som eksempelvis ordinære aftaler, korte aftaler, mesterlæreaftaler og voksenlærlingeaftaler.

Det er ikke muligt at ”spare op” ved at have mange lærlinge det ene år og ingen lærlinge det næste år.

Skal virksomhederne indberette noget?
Virksomhederne skal ikke indberette noget, da AUB får alle oplysningerne fra ATP og Danmarks Statistik. Dermed opgøres regnskabet i helårsmedarbejdere via ATP-indberetninger. Du kan se alle oplysninger brugt til Praktikplads-AUB på http://www.virk.dk/ , når du logger på med virksomhedens NemId.

Hvad nu, hvis virksomheden ikke kan skaffe lærlinge nok?
Når virksomheden søger en lærling, er det en god ide at slå lærlingestillingen op på praktikpladsen.dk. Her har alle personer, der tager en erhvervsuddannelse mulighed for at søge efter en ledig læreplads. Hvis virksomheden har annonceret forgæves efter en lærling i mindst 90 dage, kan man søge om bidragsnedsættelse.

Årsopgørelsen for 2018 kommer i juni 2019 og indeholder; en opgørelse over eventuel merbetaling grundet for få lærlinge, en opgørelse over eventuel praktik- og fordelsbonus, eventuel bidragsnedsættelse for faglærte samt eventuel sektorudligning. 

 

Se filmen om Praktikplads-AUB

Læs mere om praktikplads-AUB