Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan kan du hjælpe en flygtning i job og få 40.000 kr.

I en tid hvor mangel på arbejdskraft står højt på dagsorden, vil Gulvsektionens bestyrelse sammen med Dansk Byggeri tilbyde et skræddersyet forløb til medlemmer, der vil ansætte en flygtning. Det kan give flygtninge mulig for at tage en uddannelse.

Beskæftigelsen stiger, og det gør antallet af ubesatte stillinger også. Det vil sige, at mangel på arbejdskraft ligger på et højt niveau, og stadig flere håndværksmestre oplever udfordringer med at rekruttere de nødvendige medarbejdere. Derfor vil Gulvsektionens bestyrelse sammen med Dansk Byggeri tilbyde et skræddersyet forløb til medlemmer, der vil rekruttere en flygtning, hvilket kan imødekomme efterspørgslen på arbejdskraft.

Fra flygtning til gulvlægger – fire trin
Forløbet består af fire faser, som forhåbentligt skal ende ud i en ny faglært gulvlægger. Først og fremmest er ideen at introducere og motivere flygtningen for gulvbranchen. Derefter fortsætter forløbet i den enkelte virksomhed, hvor flygtningen får mulighed for at snuse mere til arbejdet, og virksomheden kan se flygtningen an.

Flygtningen har sandsynligvis ikke danskkundskaber til at starte direkte på en erhvervsuddannelse, og derfor er det oplagt, at flygtningen ansættes i Integrationsgrunduddannelsen (IGU), som indeholder yderligere danskundervisning samt relevant AMU-kurser, mens flygtningen arbejder i virksomheden som ufaglært.

Efter IGU’en er det målsætningen, at flygtningen kan starte som voksenlærling i virksomheden og til sidst blive ansat som faglært gulvlægger.

Du kan læse mere om de fire faser nedenfor.

1. Branchepakke – et introduktionsforløb
Branchepakken består af et seks ugers introduktionsforløb til branchen. Her kan flygtningene lære noget om det danske arbejdsmarked og specifikke færdigheder, som er relevante for gulvbranchen. Her er flygtningene i praktik hos de deltagende virksomheder. Indholdet i branchepakken sammensættes i samarbejde med jobservice Danmark og en AMU-skole.

Flygtningen vil være på offentlige forøgelse i forløbet, men det kræver naturligvis ressourcer af virksomhederne at have flygtningen i praktik og at være med til at kvalificere indholdet af forløbet.

2. Virksomhedspraktik
Virksomhedspraktik er næste step i forløbet og varer i fire uger. Formålet med virksomhedspraktikken er, at virksomheden og flygtningen kan lære hinanden bedre at kende, ved at lade flygtningen indgå i arbejdsrytmerne hos en konkret virksomhed. Under praktikforløbet er flygtningen fortsat på offentlig forsørgelse.

3. IGU
Efter det fire ugers praktikforløb starter flygtningen på en 2-årigt IGU. IGU’en er en ansættelse, hvor formålet er at kvalificere flygtningen til ufaglært beskæftigelse eller videre uddannelse som eksempelvis gulvlægger-voksenlærling.

I løbet af de to år på IGU er der sammenlagt 20 uddannelsesuger, som består af danskundervisning og AMU-kurser. Under uddannelsesugerne modtager flygtningen integrationsydelse og skal derfor ikke have løn fra virksomheden. I de øvrige perioder, hvor flygtningen arbejder hos virksomheden, er lønningssatserne efter erhvervsgrundudannelsens (EGU) aktuelle satser.

IGU’en kan løbende opsiges efter de almindelige opsigelsesvarsler i overenskomsten. Dog er det værd at bemærke, at der udbetales en bonus på 20.000 kroner til virksomheder efter seks måneders ansættelse og igen, når forløbet er afsluttet efter to år.

4. Erhvervsuddannelse voksen (EUV)
Når IGU’en er gennemført forudsættes det, at flygtningen har tilstrækkelige danskkundskaber og tilknytning til branchen til at kunne starte som gulvlægger-voksenlærling. En EUV tager altid udgangspunkt i en realkompetencevurdering (RKV), og derfor kan forløbet afkortes afhængig af, hvilke kurser flygtningen har gennemført, og hvilke erfaring han eller hun har fået i løbet af sin IGU.

Under EUV aflønnes flygtningen som voksenlærling.

Ansæt en flygtning
Branchepakken kræver deltagelse af minimum 20 medlemmer. Så skynd dig at tilmelde dig, så du kan hjælpe en eller flere flygtninge i job og imødekomme efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft.