Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

NEXT lukker gulvuddannelsen

NEXT (Københavns Tekniske Skole) besluttede midt i december at nedlægge gulvuddannelsen i Glostrup. Skolen fortsætter uændret, indtil de i samarbejde med Mercantec i Viborg har fundet en god og glidende overgang for både nuværende og kommende elever

For Gulvsektionen i Dansk Byggeri er det rigtig kedeligt og ærgerligt, at der ikke længere kan fastholdes to gulvskoler.

Især for gulvvirksomhederne øst for Storebælt er det ikke optimalt, når det samtidig er svært at tiltrække nye elever til gulvfaget.

Haltende kvalitet af uddannelsen
Siden sommerferien har kvaliteten af gulvuddannelsen på NEXT haltet, da skolen ikke har kunnet genbesætte en ledig stilling og dermed få en kvalificeret faglærer.

Gulvsektionen og det Lokale Uddannelsesudvalg har igennem en længere periode søgt efter konstruktive løsninger for at etablere et højt fagligt læringsmiljø på NEXT. Desværre er der samtidig generelle nedskæringer på erhvervsskolerne, og med et faldende elevgrundlag bliver gulvskolens økonomi tilsvarende udhulet. Mercantec i Viborg står over for lignende økonomiske udfordringer.

Gulvsektionen bakker op
Da fremtiden ikke tyder på flere penge til erhvervsskolerne eller øget elevtilgang, er det Gulvsektionens vurdering, at det er bedst at have én velfungerende skole, frem for at have to skoler der dagligt skal kæmpe med lavt elevantal og dårlig økonomi. Derfor bakker Gulvsektionen op om NEXT’s beslutning og anbefaler, at medlemsvirksomhederne sender eleverne til Mercantec. Vi vil samtidig arbejde hårdt for, at der fortsat bliver mulighed for efteruddannelse/AMU øst for Storebælt.

Uafklarede spørgsmål
Lukningen af gulvuddannelsen på NEXT afføder en masse praktiske spørgsmål om elever, der snart skal starte på skole, forestående svendeprøver, økonomi ved at sende elever til Viborg osv. Lige nu er der ikke svar på alle disse spørgsmål, da det afhænger af, hvordan NEXT og Mercantec indbyrdes får aftalt en glidende overgang. 

Læs mere om økonomien (AUB) omkring elever, der er under uddannelse og på skoleophold.