Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gulventreprenører hårdt ramt ved forsinkelser

En presset, urealistisk tidsplan og manglende respekt fra andre håndværkere. Det er ofte hverdagen, når gulventreprenøren kommer ind til sidst i byggeprocessen

Det flyder med søm og skruer, et sted står en stige, et andet sted et stillads. Elektrikeren er i færd med at montere stikkontakter, det drypper fra radiatoren, og malingen på væggen er ikke helt tør. Alle håndværkere er bagud i forhold til tidsplanen, så der er hektisk aktivitet i den sidste fase af byggeprocessen, hvor afleveringen er lige om hjørnet.

– Forsinkelser rammer gulvlæggerne særligt hårdt, fordi deres opgave ligger i slutningen af byggeprocessen, helt op til afleveringen. Det er bygherrers ansvar at sikre, at forhold som temperatur og restbyggefugt på byggepladsen lever op til anvisningerne. Derimod skal gulventreprenøren altid selv kontrollere, at forholdene er i orden, inden gulvarbejdet påbegyndes, siger Anders Hjorth Jensen, branchechef i Gulvbranchen i Dansk Byggeri, og fortsætter:

– Men når andre håndværkere tilfører fugt, fortsat arbejder på stedet og ikke har ryddet byggepladsen, fordi de er bagud i forhold til tidsplanen, kan det betyde, at kvaliteten af gulvarbejdet ikke bliver, som det burde være. Det er ærgerligt, da gulvet er afgørende for helhedsindtrykket og brugsegenskaberne.

Svært at kræve sin ret
Ifølge AB92 skal byggepladsen være ryddet, når gulventreprenøren skal udføre sit arbejde, undergulvet skal være tilstrækkelig tørt, og der skal være den fornødne tid til at lægge gulvet. Er det ikke tilfældet, skal gulv entreprenøren gøre byggelederen opmærksom på konsekvenserne: At det er nødvendigt med en forlængelse af tidsfristen, at det medfører erstatning, hvis gulventreprenøren skal bruge ekstra timer på at rydde op, eller hvis gulventreprisen skal udføres hurtigere, end det er planlagt i tidsplanen.

– Men ét er bestemmelserne i AB92, der foreskriver vilkårene på byggepladsen. Noget andet er praksis, hvor det er svært for gulventreprenøren at kræve mere tid og flere penge for arbejdet på et tidspunkt, hvor budgettet er overskredet, og det koster dagbøder at aflevere for sent, siger Anders Hjorth Jensen.

Gulvbranchens medlemmer oplever, at de ikke kan udføre deres arbejde optimalt. De bliver rykket rundt på byggepladsen i forhold til, hvor der er klart til, at de kan gå i gang, fordi alle håndværkerne er presset for at holde afleveringsfristen. Gulvlæggerne kommer typisk ind op til afleveringen, hvor stemningen generelt er dårlig, fordi de skal nå at aflevere i tide. Det betyder, at der er heftig aktivitet og manglende respekt fra andre håndværkere i afleveringsfasen. For gulventreprenøren betyder det, at gulvet risikerer at blive beskadiget, og at gulvarbejdet skal udføres på kortere tid end aftalt.

I afleveringsfasen oplever gulventreprenøren også logistiske udfordringer. Ofte er byggehejsen taget ned, så håndteringen af gulvmaterialerne er mere besværlige eller for tunge at håndtere manuelt i forhold til arbejdsmiljøreglerne.

Tvingende nødvendigt at sige fra
Gulvbranchens chef ser kun én løsning på gulventreprenørenes udfordringer med ineffektive byggeprocesser:

– Det er tvingende nødvendigt, at vi som gulventreprenører siger fra og kræver, at vi får rimelige vilkår og tid til at udføre vores arbejde håndværksmæssigt fagligt korrekt. Det er selvfølgelig sin sag at stå stejlt i perioder, hvor opgaverne ikke hænger på træerne. Men hvis vi ikke siger fra og tager skeen i den anden hånd nu, hvor vi oplever en smule medvind, risikerer vi, at det bliver normal praksis, at gulvmanden kan kostes rundt efter forgodtbefindende, siger Anders Hjorth Jensen.

Gulvbranchen ser det som et centralt område at arbejde for at optimere byggeprocessen for sine medlemmer.

– En optimeret byggeproces, hvor projektledere er sammen om planlægning og projektgranskning tidligt i byggeriet, kan sikre, at der udføres et godt stykke gulvarbejde, så kunden får et tilfredsstillende slutresultat, siger Anders Hjorth Jensen.

Debatindlæg i Licitationen
Læs desuden debatindlægget i Licitationen af Anders Hjorth Jensens og Henrik Bau, konsulent for Malersektionen i Dansk Byggeri. De fortæller, hvordan malere og gulvlæggere møder uhyrlige forhold på byggepladsen, fordi de ofte kommer som de sidste led i byggeprocessen.
 

Læs debatindlæg