Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt GVK betyder mere digital registrering

Den nye prisstruktur i Gulvbranchens Vådrumskontrol kræver en større grad af datadisciplin fra medlemmerne

Prisen for et års medlemskab af Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK) koster nu kun 3.600 kr. Det er en tredjedel af, hvad kontingentet tidligere kostede. Men hele forudsætningen for den nuværende ordning er bl.a., at gulventreprenørerne bruger den digitale platform GVK-Portalen til at indberette deres vådrumsarbejde. Så kan Byggeriets Kvalitetskontrol nemlig udføre audits fra skrivebordet i stedet for at skulle køre ud på kontrolbesøg rundt i landet.

Medlemmerne skal dog lige vænne sig til den nye ordning, så derfor var der ved GVK’s årsmøde 5. maj 25 GVK-medlemmer, der fortsat manglede at lægge deres Kvalitetshåndbog op på GVK-Portalen.

Auditor Jens Peder Guldberg fra Byggeriets Kvalitetskontrol havde ved årsmødet kun kunnet udføre godt halvdelen af de fjernaudits, som skulle have været gennemført 1. marts.

– På alle de virksomheder, der havde fået udført fjernaudits, var der fejl, og kun tre virksomheder havde rettet dem, fortalte Jens Peder Guldberg.


Auditor Jens Peder Guldberg står for den uvildige kvalitetskontrol for GVK.

Fejl på alle fjernaudits
Ved fjernaudits blev konstateret følgende fejl:

  • KS-håndbog ses ikke fyldestgørende tilpasset, og afsnit med fjernaudits mangler.
  • Afvigelse fra tidligere ses ikke lukket. Intern vurdering ses ikke dokumenteret på GVK-Portalen.
  • Kopi af uddannelsesbevis og svejsecertifikat for den vådrumsansvarlige og svejser fremgår ikke af GVKPortalen.

Hvis fejlene ikke bliver rettet, får GVK-entreprenøren fysisk besøg af Byggeriets Kvalitetskontrol, og det er for egen regning.

Krav til kvalitetssikringssystemet
Kravene til virksomhedens kvalitetssikringssystem skal indeholde følgende:

En beskrivelse af den vådrumsansvarliges opgaver, beføjelser og ansvar i forhold til det vådrumsarbejde og de medarbejdere, der udfører arbejde.

  • Den vådrumsansvarliges og medarbejdernes kvalifikationer. 
  • Den vådrumsansvarliges bemanding, instruktion, tilsyn og slutkontrol af arbejdsopgaverne.
  • Procedure for intern audit. • Procedure for behandlingen af kundeklager og af fejl i det udførte arbejde.
  • Adgangen til ajourført lovgivnings- og vejledningsmateriale.
  • Styring af dokumenter og sporbarhed af kvalitetssikringen. 
  • Kvalitetssikringen og dokumentationen skal arkiveres sikkert, og så det er let at finde igen, i mindst fem år.

– Al begyndelse er ofte svær, men overgangen til den digitale platform har været noget mere besværlig, end vi havde forestillet os, siger Torben Hessing-Olsen, konsulent for GVK i Dansk Byggeri.