Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

GVK-medlemskab bliver billigere

Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK, skal vokse til det dobbelte antal medlemmer på tre år. For at opnå det er der ved årsskiftet indført en helt ny prisstruktur

Undskyldningen for ikke at være med i Gulvbranchens Vådrumskontrol, GVK, har ofte været, at det var for dyrt med et kontingent på godt 10.000 kr. om året. Med en mærkbar nedsættelse på 7.000 kr., er den undskyldning nu helt fjernet, og faktisk koster et medlemskab nu ikke mere, end det koster at abonnere på en avis. Den nye medlemspris er således nu kun 3.600 kr.

Gulventreprenørernes kontingent dækker certificeringsordningens variable omkostninger, dvs. udgifterne til de obligatoriske kontrolbesøg, der bliver udført af en ekstern uvildig part. Bliver det mod forventning nødvendigt med ekstra kontroller på grund af fejl og mangler – f.eks. manglende registreringer i GKV-portalen – så er besøgene for medlemmets egen regning.

Ordningens syv leverandører skal derimod betale ordningens faste udgifter i forhold til deres markedsandel af solgt GVK-belægning. De faste udgifter omfatter især sekretariatsdriften samt omkostninger til markedsføring samt vedligehold af it-systemet. Fordelingsnøglen på markedsdata håndteres af revisionsfirmaet Deloitte.

Gulvbranchen holdt i januar tre fyraftensmøder i København, på Fyn og i Jylland, hvor det nye attraktive GVK-medlemskab blev præsenteret.

– I 2016 havde GVK en medlemstilgang på 13 procent, og med den nye pris mærker vi her i starten af året, at indmeldelserne er begyndt at komme, siger branchechef for Gulvbranchen, Anders Hjorth Jensen.


Konsulent i Gulvbranchen i Dansk Byggeri, Torben Hessing-Olsen, gennemgik på tre fyraftensmøder, hvordan vådrumsarbejdet skal registreres i GVK-portalen.


Gode argumenter for at være med
Her i Magasinet Gulv har vi i en lang række artikler kunnet dokumentere, at efterspørgslen efter entreprenører, der er GVK-medlemmer, vokser. Både bygherrer og private forbrugere vil sikre sig, at gulventreprenøren er med i den uvildige certificeringsordning. Det er sket, efter at SBi i den seneste vådrumsanvisning anbefaler, at vådrum i vinyl skal udføres af entreprenører med ekstern kvalitetssikring, som f.eks. GVK. Samtidig mener tre ud af fire nuværende GVK-virksomheder, at medlemskabet giver dem mere arbejde. Hele 38 pct. forventer endda, at der “i høj grad” vil komme flere ordrer i ordrebogen. Det er sket, efter at SBi i den seneste vådrumsanvisning anbefalede certificeringsordningen. – Med et medlemskab har du større chance for at vinde udbud, da du dermed opfylder SBi’s anbefaling for vådrumsarbejde. Det er samtidig en garanti for, at du efterlever reglerne i Bygningsreglementet, og at der foretages ekstern uvildig kontrol af dit arbejde, siger Anders Hjorth Jensen.

Lavere pris – samme fordele
Ud over at vinde flere udbud har GVK-medlemmerne lov til at bruge GVK’s logo som kvalitetsstempel, de får adgang til GVK-portalen, og så får de adgang til en nydesignet tilbudsattest og vådrumsattest, som kan bruges, når du afleverer et tilbud eller afslutter et vådrumsarbejde. Også særskilte kampagner og markedsføringsmateriale stiller Gulvbranchen til rådighed for GVK-medlemmerne.

Åbent for solomedlemskab
Gulvbranchens Vådrumskontrol, der er branchens egen certificeringsordning, stiller bl.a. krav om uddannelse, kvalitetssikring og ekstern kontrol. Hidtil har certificeringsordning været forbeholdt medlemmer af Gulvbranchen og Gulvsektionen i Dansk Byggeri. Imidlertid er myndighedskrav om bl.a. åbenhed blevet skærpet i de senere år, og derfor er det nu muligt at blive GVK’er uden samtidig at melde sig ind i Gulvbranchen og Dansk Byggeri. Denne nye type medlemskab gør det muligt, at du kan markedsføre dig som GVK’er, men at du f.eks. ikke har adgang til Gulvbranchens øvrige services eller Byg-Garanti under Dansk Byggeri. Et solo-GVK-medlemskab er lidt dyrere – 6.000 kr. årligt. Det skyldes, at de får del i nogle af goderne i Gulvbranchen, f.eks. eksponering og adgang til det digitale kvalitetssikringsværktøj.