Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Tjekliste for det gode udbud

Træsektionen i Dansk Byggeri har udarbejdet en tjekliste for det gode udbudsgrundlag

Det er ikke kun i Gulvbranchen, at entreprenørerne oplever dårlige og ineffektive udbudsprocesser. Træsektionen i Dansk Byggeri har udarbejdet nedenstående tjekliste for det gode udbudsgrundlag: 


Udbudsmaterialet:

 • Der er foretaget nødvendige forundersøgelser – fx i forbindelse med renovering – i forhold til miljøfarlige stoffer, fugtforhold og bygningens stabilitet mv.

 • Der er projekteret færdigt – eller eventuel efterfølgende medprojektering fremgår tydeligt – og der er tænkt på bygbarhed og sikkerhed.

 • Udbudsmaterialet er tydeligt opdelt i entrepriser. Det fremgår klart, hvilke tegninger der berører eller er relevante for de forskellige entrepriser.

 • Den enkelte tegnings indhold fremgår af tegningslisten – plantegning, snit, detailtegning af knudepunkt osv. Tegninger er i videst muligt omfang i A3 – de er nemme at kopiere – og sidenhen til at laminere – og til at håndtere på byggepladsen.

 • Det fremgår tydeligt, hvad der skal laves – med ord – ikke som en henvisning til fx en vejledning eller lignende.

 • Der er mængdeangivelse – uden forbehold der kræver, at den enkelte entreprenør måler/regner efter – mængder reguleres begge veje i udførelsesfasen.

 • Ved rettelser/revisioner i udbudsmaterialet i tilbudsfasen skal ændringer fremgå tydeligt – fx ved indramning.

 • Der er tid til at regne – inklusiv tid til at indhente underhåndsbud – minimum 21 dage.

 • Der er altid en klar deadline for, hvor sent rådgiveren må komme med rettelser/revisioner af tekst, tegninger og tilbudslister – dvs. ikke senere end 6 arbejdsdage før aflevering af tilbud / licitationstidspunktet.


Og når sagen er i hus skal der være:

 • Tid til projektgranskning – det er her, det er muligt at optimere projektet og dermed det færdige resultat – det handler også om sikring af kvalitet

 • Tid til at forberede byggeriet – medprojektering – egenproduktion

 • Tid til at bygge