Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sådan vil Gulvbranchen få flere GVK-medlemmer

Gulvbranchen arbejder med en ny struktur for økonomien i Gulvbranchens Vådrumskontrol. Principperne vil betyde billigere medlemskab og forudsætter flere medlemmer

Gulvbranchens bestyrelse har udtænkt en ny kontingentstruktur for Gulvbranchens Vådrumskontrol. Målet er at fastholde og styrke GVK som markedets eneste og betydende vådrumsordning med ekstern kvalitetskontrol. 


Medlemmerne tog godt imod
Principperne for en ny struktur om GVK´s økonomi blev fremlagt på GVK´s årsmøde og Gulvbranchens generalforsamling i april af branchechef Anders Hjorth Jensen på vegne af Gulvbranchens bestyrelse.

Medlemmerne tog godt imod den skitserede løsningsmodel, og næste skridt er, at bestyrelsen sammen med GVK-leverandørerne sætter sig sammen og får en endelig aftale på plads. Målet er, at den nye kontingentstruktur skal gælde fra næste årsskifte.

Leverandørerne dækker GVK’s faste udgifter
De nuværende 7 leverandører af GVK-godkendte belægninger skal dække de faste udgifter til driften af den uvildige kontrolordning, Gulvbranchens Vådrumskontrol (GVK). Mens E-medlemmernes kontingent skal dække ordningens variable omkostninger, der svinger i takt med de eksterne kontrolbesøg og medlemstal. Samlet set vil entreprenørmedlemmernes kontingent formentlig blive ca. halveret. Leverandørernes kontingent vil blive fastsat efter virksomhedens egen andel af det totale antal solgte kvadratmeter GVK-godkendt belægning. Denne fordelingsnøgle bliver baseret på indberetningerne til Markedsdata, der håndteres af revisionsvirksomheden Deloitte.

Forudsætninger og succeskriterier
Før den nye kontingentstruktur kan indføres, skal en række forudsætninger være opfyldt. Dels skal den opfylde de konkurrenceretlige regler, dels skal gulventreprenører kunne optages som medlemmer, uden krav om, at de også er medlem af Gulvsektionen og Gulvbranchen. Og endelig skal alle leverandører give tilsagn om, at de kan tilslutte sig ordningen for en treårig periode fra 2017 til udgangen af 2020.
Der er opsat en række succeskriterier for den nye struktur. Dels skal antallet af GVK-virksomheder stiger til 100 inden udgangen af 2019. Dels skal GVK-medlemmers markedsandel svare til 80 5 af udførte vådrumsopgaver, og endelig skal GVK integreres med Gulvbranchens Digitale Kvalitetssikring, og GVK Portalen skal moderniseres.