Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Dårlige udbud fører til usikre priser

Mange gulventreprenører oplever, at udbudsgivere på kontraktmarkedet – dvs. de professionelle bygherrer – ikke udviser god udbudsskik. Det er behov for et sæt etiske spilleregler, mener Gulvbranchen.

Dårlige udbudsmaterialer og udbudsprocesser resulterer i ineffektivitet og usikker prissætning. Det gavner hverken bygherrer eller entreprenører, og derfor efterlyser Gulvbranchen højere etik og disciplin i hele udbudsprocessen. Når udbudsmaterialet er for dårligt, skaber det i mere end ni ud af ti tilfælde unødigt merarbejde for gulventreprenøren. I næsten hvert 3. udbud beder bygherren om yderligere tilbud efter udbudsfristen er udløbet. Beskrivelserne i det udbudsmateriale, de modtager, er i stort omfang irrelevant for den opgave, de vil byde ind på, og de får ikke tilstrækkelig tid til at udarbejde tilbuddet. Det er tendensen i de svar Gulvbranchens medlemmer giver i en ny miniundersøgelse blandt et udpluk af medlemskredsen. - Miniundersøgelsen er en indikation af, at der er behov for et sæt spilleregler for, hvorledes en udbudsproces bør forløbe for at skabe effektivitet og optimale konkurrencebetingelser. Det vil være til gavn for både bygherrer og entreprenører, siger Anders Hjorth Jensen, branchechef i Gulvbranchen i Dansk Byggeri.


Kvaliteten er altafgørende
Den ringe kvalitet af udbudsmateriale har store konsekvenser for Gulvbranchens medlemmer, der har medvirket i miniundersøgelsen. 3/4 fortæller, at deres tilbudspris bliver usikker. Mens tre fjerdedele mener, at de påtager sig større risiko i deres tilbudspris. For de fleste skaber det dårlige udbudsmateriale unødigt merarbejde, og de er tvunget til at stille opklarende spørgsmål til udbudsgiver. Omkring 60 % vælger at tage en række forbehold i deres tilbud, og for hver 4. betyder dårligt udbudsmateriale, at de simpelthen afholder sig fra at afgive tilbud.
 
Indimellem har gulventreprenørerne en fornemmelse af, at bygherre beder om tilbud for at kontrollere priserne på en entreprise, som en konkurrent har fået. En sådan mistanke om, at det er bygherrens hensigt at indhente kontrolpriser får ifølge undersøgelsen langt de fleste tilfælde entreprenøren til at undlade at afgive priser.