Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Sørg for klare skriftlige aftaler

Det er juridisk komplekst at placere et ansvar for en mangel, som opstår som følge af, at underlaget har været for fugtigt, da gulvet blev lagt.

Da der er mange fejlkilder, og flere forskellige håndværkere er inde over, når det skal vurderes, om et betongulv er tilstrækkelig tørt til at lægge gulv. Derfor er det heller ikke lige til at fastslå, hvem der har ansvaret, hvis der efterfølgende opstår mangler ved lægningen af et gulv.

Hvem, der har ansvaret, afhænger af årsagen til, at forholdene ikke er på plads, når gulvlægningen skal ske, og om det står i kontrakten, hvem der har ansvaret for fugtmålingen.

- Det bedste råd er at sørge for at indgå klare skriftlige aftaler om, hvem der har ansvaret for måling af restbyggefugt, siger Johan Iversen Møller, advokat i Dansk Byggeri.

Gulventreprenører kan blive draget til ansvar
Manglerne ved gulvet kan opstå, når gulventreprenøren lægger et gulv, velvidende at betonen er for fugtig.

- I en situation, hvor det ikke er aftalt, at gulventreprenøren står for fugtmåling af underlaget, kan gulventreprenøren alligevel blive draget til ansvar for restbyggefugt, hvis han bygger videre på en anden entreprenørs åbenlyse fejl. Hvis underlaget er for fugtigt og gulventreprenøren ved det, eller burde vide det, skal gulventreprenøren orientere sin bygherre forud for arbejdets igangsætning og følge dennes anvisninger. Gulventreprenøren bør af hensyn til bevissikring sørge for at få bygherrens anvisning på skrift, siger Johan Iversen Møller.

Men skaderne kan også opstå, hvis den projekterende rådgiver ikke har taget højde for udtørringstiden af betonen i tidsplanen. Hvis et fugtmålingsfirma foretager målingen med forkert udstyr eller udtager destruktive prøver forkert. Eller fordi den entreprenør, der har lagt betonen eller tyndpudset, ikke har fulgt specifikationer og f.eks. valgt en for beton, der tørrer for langsomt. Endelig kan det også være hovedentreprenøren fulde ansvar, hvis han ikke har uddelegeret det til underleverandørerne ved indgåelsen af kontrakterne.

Faglige forbehold tilsidesættes
Det fremgår af Gulvbranchens vejledning ”Fugtmåling før gulvlægning”, at ”bygherren skal sikre nødvendig udtørring af undergulvet til det tidspunkt, hvor gulvet skal lægges.”

Men den slags forbehold holder ikke altid i retten. Gulvbranchen hører om, at dommere tilsidesætter faglige forbehold for at beskytte den almindelige forbruger, der er den svage part i sådan en sag.

Ifølge Gulvbranchens vejledning foretager gulventreprenøren en stikprøvekontrol af fugt og temperatur som en del af kvalitetssikringen for at konstatere, om der kan lægges gulv.

Også Bygningsreglementet fastsætter krav for at forebygge skader som følge af fugt. Det sker for at forebygge, at våde fugtfølsomme materialer ikke indbygges ved byggeriets opførelse, så der efterfølgende er risiko for skimmelsvamp og andre fugtskader.