Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Opstart af mini trægulvsudvalg

Gulvbranchens fagtekniske udvalg for trægulve har i de sidste par år ikke været aktivt.

I starten af 2013 indtrådte Gulvbranchen i ”Fagligt forum for Trægulve” under Træinformation. Et udvalg der på mange områder arbejder med de samme problemstillinger som et trægulvsudvalg under Gulvbranchen ville arbejde med. Vedhæftet et par eksempler på det arbejde udvalget har udført i form af ”Træfakta nr. 2 & 5”.

I Fagligt forum for Trægulve er hovedvægten af medlemmerne leverandører af trægulve i en bred forstand, herudover er der et enkelt medlem fra rådgiverbranchen samt Torben Hessing-Olsen der på vegne af Dansk Byggeri og Gulvbranchen repræsenterer entreprenørsiden.

På de nyligt afholdte ”Gå-hjem møder” fornemmede vi en interesse for at få genfødt trægulvsudvalget fra en række af foreningens entreprenørmedlemmer.

Gulvbranchens sekretariat vil på denne baggrund forsøge at genskabe en ”light” version af udvalget.

Realistisk set vil vi komme til at mangle leverandørsiden idet Gulvbranchen p.t. kun har meget få trægulvs-leverandører som medlemmer. For at kompenserer for dette vil modellen være, at Gulvbranchen opretholder sit medlemskab af Fagligt forum for Trægulve og via dette medlemskab søger at afstemme holdninger med trægulvsleverandørerne. I forhold til arbejdet i Fagligt forum for Trægulve vil det være en styrke, hvis gode argumenter er forankret i en bred kreds af de toneangivende entreprenører.

Har du tid og lyst til at indgå i et fagteknisk udvalg for trægulve, kontakt da Torben Hessing-Olsen toh@danskbyggeri.dk eller mobil 23 41 46 13.
 
Download Træfakta - Udfaldskrav

Download Træfakta - Svind og Udvidelser