Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Nyt værktøj: Beregn nemt gulvbelægningens totaløkonomi

Gulvbranchen har oplevet flere misvisende beregninger på totaløkonomien ved valg af forskellige typer gulvbelægninger. Nu kommer brancheforeningen bygherrerne til hjælp med et nyt, brugervenligt regneværktøj. Det tager højde for de mange forskellige rengørings- og vedligeholdelsesmetoder, der især spiller ind på levetidsomkostningerne ved forskellige gulvbelægninger.

”Vi oplever, at bygherrerne i højere og højere grad tænker langsigtet, når de vælger gulvbelægning. Interessen for, hvad prisen er for at drive et gulv i hele dets levetid, er blevet mere og mere udtalt. Det har ført til, at nogle rådgivere har tegnet et forkert billede. Det er ingen tjent med, og derfor har Gulvbranchen nu udviklet Life Cycle Cost-værktøjet (LCC), der fokuserer på at give et samlet, retvisende billede både af anlægs- og driftsudgifterne i hele levetiden,” siger Torben Hessing-Olsen, civilingeniør og teknisk konsulent i Gulvbranchen i Dansk Byggeri.

Omfatter 7 forskellige gulvbelægninger
Gulvbranchen har taget udgangspunkt i Green Building Council´s måde at se tingene på i opbygningen af det nye LCC-værktøj. Værktøjet har dog mange flere detaljer med på rengørings- og vedligeholdelses-området. Beregningerne omfatter anlægspriserne for 7 forskellige gulvbelægninger, udgifterne til montering og driftsudgifterne til rengøring og vedligeholdelse. Også udgifterne til bortskaffelse eller fornyelse af gulvbelægningen er regnet med, da værktøjet bygger på en tidshorisont på 50 år.

Flere gulvbelægninger i én beregning
Med det nye værktøj kan du nemt beregne levetidsomkostningerne, hvis bygherren vælger en type gulvbelægning i noget af byggeriet, og en anden belægning i en anden del, og måske en tredje belægning et tredje sted i bygningen. Du kan operere med op til 5 forskellige gulvbelægninger i én beregning. Du kan også selv vælge, hvor ofte de forskellige gulve skal gøres rent. Er det f.eks. et plejehjem på 1.000 kvadratmeter, hvor 800 kvadratmeter er beboelse, mens resten er opholdsstue, gang og andre fællesarealer, skal der måske vælges en standardrengøring i beboelsesområdet, mens der skal vaskes gulv hver dag i fællesarealerne.

Procesbeskrivelser og priser, der ligger til grund for værktøjet, bygger på oplysninger fra et eksternt konsulentfirma med stort kendskab til rengøringsbranchen.

Prøv det nye værktøj
Gulvbranchens nye værktøj er frit tilgængeligt for alle på foreningens hjemmeside hvor det kan downloades gratis. Her finder du også en grundig trin for trin-vejledning.

Værktøjet er udviklet i Excel 2010 til Windows 7 og kræver grundlæggende viden til Excel.