Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Ny rapport med markedsdata for hærdeplastprodukter til gulve

Gulvbranchen udgiver en rapport med markedsdata for en lang række af de specialprodukter der sælges af foreningens medlemmer på det danske gulvmarked.

Rapporten udarbejdes på baggrund af indrapporteringer fra foreningens medlemmer.

Der indrapporteres p.t. halvårligt på en lang række topbelægninger og biprodukter, men ikke på hærdeplastprodukter, som vinder mere og mere indpas på det danske gulvmarked.

Gulvbranchen er, af en række leverandører indenfor området, blevet opfordret til også at inkludere dette segment.

Det fagtekniske udvalg for fugefri gulvbelægninger har vurderet, at der bør indrapporteres i følgende kategorier:

Produktgruppe  Enhed 
Epoxy   KG
Polyuretan   KG
Akryl   KG
MMA   KG

 

Vedr. ordningen er følgende værd at bemærke

Ordningen er afstemt med Konkurrencestyrelsen under følgende forudsætninger:
· Der indrapporteres til en uvildig 3. part (revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers)
· Der indrapporteres 2 gange om året.
· For at markedsdata fra en gruppe kan offentliggøres, skal min 3 medlemmer have indrapporteret
· Aggregerede data i form af en rapport udarbejdes af den uvildige 3. part (PWC)
· Kun de medlemmer der har haft indrapporteret, vil få adgang til de aggregerede data
· Data må ikke offentliggøres.

Vi håber naturligvis, at alle vores leverandørmedlemmer af hærdeplastprodukter til top-belægninger vil bakke op omkring ordningen og at vi kan op starte denne med virkning fra 1. januar 2015.

Såfremt den virksomhed du repræsenterer ønsker at deltage, vil jeg bede dig udfylde og returnerer vedhæftede erklæring til Mona Kristensen mok@danskbyggeri.dk

Download indberetningsskema