Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Maskekrav ved trådfugning er nu en realitet

Der er nu indført maskekrav ved trådfugning af linoleum og andre elastiske gulvmaterialer. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg (BAR) udgav den 18. marts et faktaark med reglerne. Her kan du også se, hvornår maskekravet er undtaget. Gulvbranchen opfordrer sine medlemmer til at dele viden med hinanden, når de oplever, hvordan Arbejdstilsynet håndhæver kravet på byggepladserne.

Indberet dine erfaringer til Gulvbranchen

Det er nu en realitet, at du skal bære halvmaske med A2/P3-filter, når du trådfuger elastiske gulvmaterialer på hele gulvflader. Maskekravet gælder ikke alene gulvarbejderen, men også alle andre håndværkere der befinder sig i samme rum, mens der trådfuges. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at medarbejderne kan udføre sit arbejde forsvarligt. Da gulvarbejderen sjældent arbejder alene i et rum, hvor der trådfuges, skal du som gulventreprenør være opmærksom på, at det er bygherrens ansvar at sørge for, at projektets opgaver kan løses, uden at håndværkerne generer hinanden med påvirkninger fra støj, støv eller kemiske stoffer.

Gulvbranchen opfordrer sine medlemmer til at indberette, hvis der opstår problemer, når det nye krav håndhæves ude på byggepladsen. Arbejdstilsynet har meddelt Gulvbranchen, at der ikke vil blive ført særskilt tilsyn med de nye maskekrav,

Mindre opgaver undtaget for kravet

Undtaget for maskekravet er, hvis der udføres mindre end 15 meter fuge per arbejdsdag, og hvis der er tale om mindre opgaver i forholdet 1:10, 1 meter fuge pr. 10 kvadratmeter gulvflade, se nærmere i BAR-vejledningen.

Det er arbejdsgiverens pligt at sørge for at udlevere egnet maske og filter, at oplære og instruere medarbejderen i brugen og føre tilsyn med, at arbejdet udføres forsvarligt. Sker det ikke, kan arbejdsgiveren blive straffet. Gulvmedarbejderen har pligt til at bruge den udleverede maske, og kan ligeledes blive straffet, hvis han ikke gør det.

Vejledninger er til medlemmerne

Gulvbranchen har udarbejdet materialer og vejledninger, som informerer dig om, hvordan du skal håndtere reglerne i praksis samt forslag til, hvordan du bedst kan instruere dine medarbejdere osv. Læs mere på foreningens hjemmeside, hvor du også finder faktaarket fra BAR. Link til materialer:

- Hvad er arbejdsgiveres objektive ansvar for med personlige værnemidler,
- Hvordan en APV for området kan udformes,
- Eksempel på dokumenter, der kan bruges som dokumentation for udlevering personlige værnemidler og instruktion af personalet i brugen af disse
- Hvordan du forholder dig, hvis du modtager påbud eller bøder af Arbejdstilsynet

Maskekravet er trådt i kraft, og aftalen gælder frem til sommeren 2016, hvor den revideres.

Vejledning til arbejdsgivere om objektivt ansvar for arbejde med personlige værnemidler  
Oplæg til hvorledes en APV for området kan udformes
Eksempel på kvittering for udlevering af personlige værnemidler og instruktion af i brugen
Du finder det nye faktablad her.