Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Gulvbranchen vil fokusere på digitale værktøjer

Gulvbranchen vil fokusere på at udvikle digitale værktøjer til kvalitetssikring af gulventrepriser. Det fremgik af formanden Christian Strøms beretning og fremlæggelse af den nye strategiplan for 2015-2019 på generalforsamlingen i Nyborg. Konsulent Torben Hessing-Olsen fortalte, hvordan foreningen tænker, at projektet skal forløbet.

Digitalt udvalg nedsættes

Gulvbranchen har besluttet at nedsætte et nyt udvalg – Digitalt udvalg, der skal udvikle et værdiskabende værktøj til medlemmerne. Der er tale om et it-værktøj til mobile platforme.

Udvalget består af Torben Hessing-Olsen og Flemming Grangård, konsulenter for Gulvbranchen i Dansk Byggeri. De skal:
- Nedsætte projektgruppen med to til fire medlemmer
- Gennemgå Gulvsektionens papirbaserede kvalitetssikringsmodel
- Fastlægge en kvalitetssikringsmodel
- Udarbejde en kravspecifikation til en digital platform
- Udvælge en eller flere digitale platforme
- Tilpasse eller omlægge den nye kvalitetssikringsmodel til den valgte digitale platform
- Foretage en pilottest hos udvalgte medlemmer
- Uddanne foreningens medlemmer i brug af det nye værktøj.
- Projektperioden løber fra nu og frem til november 2015

Forhøjet medlemsbidrag

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag om at hæve det årlige medlemsbidrag med 800 kr. årligt med virkning fra 3. kvartal 2015.

Kontingentet har været uændret i mange år, og den øgede kapitalindsprøjtning skal først og fremmest øremærkes til udvikling af nye digitale værktøjer til et kvalitetssikringssystem, der er skræddersyet til Gulvbranchen.

Indskud for L-mellemmer forsætter uændret med 8.000 kr. om året og for E-medlemmer 3.000 kr. Desuden er uddannelsesbidraget uændret på 100 kr. pr. kvartal for E-medlemmer. Uddannelsesbidraget ændres til Udviklingspulje, som kan bruges til aktiviteter, der fremmer Gulvbranchen.