Vores telefonbog er nu tilgængelig i webapp form. Ønsker du at prøve den?

Nej tak Ja tak

x
Guides

Modul 1 - Ledelse i praksis

Efter modulet har deltageren et indgående kendskab til ledelsesteorierne, deres personlige ledelsesstil, konflikthåndtering samt hvordan de skal motivere og kommunikere med de øvrige medarbejdere.

Introduktion til uddannelsen
Internat
Præsentationsteknik og fremlæggelser

Din egen lederrolle
Aktiv lytning, gennemslagskraft og projektskrivning

Ledelsesteorier
Situationsbestemt ledelse, lederen og lederroller

Ledelsesstile og kommunikation
Strategisk ledelse
Motivation og lederteam
Mødeledelse

Psykologiske aspekter
Konflikthåndtering og coaching

Eksamen
Mundtlig på basis af erhvervscase

 

Modul 2 - Projektstyring i praksis

Efter modulet får deltageren et kendskab til, hvordan de kan styrer projekter og analysere projektorganisatoriske sammenhænge med et større overblik. Her får deltageren viden om, hvordan de løbende kan risikovurdere, økonomistyre og kvalitetssikre virksomheden.

Introduktion
Læring og målformulering

Projektstyring
Projektanalyser
Projektetablering
- Projektets faser og organisationsformer
Risikostyring
Kommunikation i projekter

Projektledelse
Ledelse og samarbejde
Teamudvikling
Konflikthåndtering og forandringsledelse

Eksamen
Mundtlig på baggrund af erhvervscase

 

Modul 3 - Professionel praksis i bygge- og anlægsbranchen

Efter modulet har deltageren overblik over lovgivning der regulerer virksomheden, herunder kendskab til kontraktretlige bestemmelser i forhold til indgåelse af aftaler og overenskomster som fx forpligtelser, opsigelse, annullering mv. Deltageren vil desuden være i stand til at se social kapital som en vigtig ressource og en produktiv kraft i virksomhedens udvikling.

 

Del 1: Strategi i juridisk perspektiv
Introduktion til del 1

Hvordan inddrages relevante juridiske områder i strategisk ledelse af virksomheden og hvilke kontrolstrukturer skal udvikles i forhold til den valgte strategi.

Indgåelse af aftaler

Aftaleloven
Købeloven
Tilbudsloven

Erhvervsmæssige aftalevilkår
AB92

Overenskomstforhold
Arbejdsmarkedets organisationer
Forhold i hovedoverenskomsten
Akkordforhold
Fagretslige uoverensstemmelser
Ansættelser og afskedigelse

Eksamen
Mundtlig eksamen med intern censur på baggrund af 2 siders erhvervscase

Del 2: Ledelse der skaber social kapital
Introduktion til del 2

Hvordan inddrages social kapital som en egenskab der sikrer, at ledelse og medarbejdere i fællesskab kan løse virksomhedens kerneopgaver; og hvorledes styrkes social kapital gennem lederens arbejde med arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljø og sikkerhed
Arbejdsmiljøloven
Arbejdsgiverens forpligtelser
Sikkerhedsorganisation, sikkerhedsledelse og sikkerhedskultur
Metoder og værktøjer indenfor APV og PSS

Ledelse
Egen ledelsespraksis
Metoder og redskaber i arbejdet med centrale elementer som tillid, retfærdighed og samarbejde

Eksamen 
Mundtlig eksamen på baggrund af max 4 siders synopsis


 

Modul 4 - Afsætningsstrategi

Efter modulet vil deltageren i praksis være i stand til at analysere og komme med løsningsforslag til forbedringer af virksomhedens strategiske salgs- og markedsføringsopgaver. Herunder vil deltageren være ruster til at vurdere virksomhedens afsætningsøkonomiske forhold.

Introduktion
Grundlæggende markedsføringsbegreber
Købsadfærd på konsument- og producentmarkedet
 
Virksomhedens målsætning
Virksomhedens mål og planlægningsniveauer
Strategiudvikling og virksomhedens strategiske situation
Analyse af virksomhedens interne og eksterne forhold
 
Afsætningsøkonomiske forhold
Virksomhedens regnskab
Økonomisk situation
Belysning af nøgletal
 
Metode
Systemer og modeller
Anvendelse af modeller og formål
 
Afslutning
Refleksion og evaluering af uddannelsesforløb
Skriftlig eksamen

 

Gulvmodulet - Entreprisestyring

Dette modul er udviklet særligt til alle medlemmer af Dansk Byggeris Gulvsektion og Gulvbranchen. På modulet lærer deltagerne gennem fornyet overblik, at skabe grundlag for de bedste beslutninger på problemstillinger som gulventreprenøren typisk møder i en entreprise. Bemærk, at modulet kan vælges både separat eller samtidigt med deltagelse på Byggeriets Lederuddannelse.

Afgivelse af tilbud
Risikovurdering
Faldgruber

Kontraktforhandling
Gennemgang af projektet
Muligheder og begrænsninger

Planlægning
Kvalitet
Arbejdsmiljø
Leverancer
Tid
Ressourcer

Udførelse
Tidsplanlægning
Byggemøder
Fremdrift
Prognoser

Aflevering
Drift- og vedligeholdelse
1- og 5 års gennemgange 

Kontakt

Har du spørgsmål om Byggeriets Lederuddannelse bedes du kontakte Kursus & Udvikling.
Telefon: 72 16 00 07
E-mail: kursus@danskbyggeri.dk  

Ønsker du at vide mere om Gulvmodulet - Entreprisestyring, skal du kontakte
branchechef Anders Hjorth Jensen.
Telefon: 72 16 01 60
E-mail: aje@danskbyggeri.dk